Home > Studier > Utveksling

Utveksling

March 2nd, 2015

Som sagt har de fleste høgskolene i Norge tilbud om utveksling, når du studerer mer enn et årsstudium. For å vise hvilke destinasjoner du kan reise til i studietiden, har vi laget en liten oversikt. Denne oversikten er ikke fullstendig, men den viser en god del populære destinasjoner.

Oversikt høgskoler:

  • HiHmHar utvekslingsavtaler til: Bangkok, Australia, San Fransisco, Falun og Nashville.
  • HiOAHar utvekslingsavtaler til: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Kina, Mexico, USA og Sør-Afrika.
  • HiTHar utvekslingsavtaler til: Belgia, Bosnia og Herzegovina, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grønland, Guatemala, Hellas, India, Irland, Island og Italia.
  • NTNUHar utvekslingsavtaler til: Ghana, Sør-Afrika, Tanzania, Ungarn, Israel, Japan, Kina, Singapore, Sør-Korea, Los Angeles, Australia, Chile og Peru.
  • NHHHar utvekslingsavtaler til: Danmark, Sverige, Finland, Island, Ungarn, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Litauen, Latvia, Estland, Russland, Venezuela, Taiwan, Filippinene og Japan.

Det kreves ofte en språktest for å reise til utlandet og studere, og den vanligste språktesten er Toefl-testen. Testen koster mellom 1.000 – 1.500 kr, avhengig av om du tar den papirbaserte eller den nettbaserte testen.

Categories: Studier Tags: