Home > Studier > Utdanning – hvor?

Utdanning – hvor?

February 17th, 2015

Det finnes en rekke høgskoler i hele landet, og alle tilbyr ulike utdannelser. Her kommer en kort oversikt over tre av Norges mest populære studiesteder.

Norges Handelshøgskole

Norges Handelshøgskole i Bergen tilbyr siviløkonomutdanningen, for de som ønsker å bli siviløkonomer. I 2014 hadde NHH 2.018 søkere, og havnet derfor fort på listen over Norges mest attraktive høgskoler. Snittet for å komme inn på den 5-årige masterutdanningen ligger på 56,2 for ordinær og på 53,0 hvis man søker med førstegangs vitnemål. Med andre ord; snittet er skyhøyt! Det er også mulig å avslutte studiet økonomi og administrasjon (siviløkonom) etter tre år. Da får studenten en bachelorgrad.

Politihøgskolen i Oslo

I fjor hadde politihøgskolen i Oslo et søkertall på 1.596 søkere. Hvorfor politihøgskolen i Oslo er mer ettertraktet enn politihøgskolen i Bodø, Kongsvinger og Stavern, kan skyldes lokaliseringen. I tillegg er Oslo en av de byene i landet med mest kriminalitet, noe som sikkert gjør det ekstra spennende for en politistudent å bo der.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus har flere studietilbud, men den studieretningen som var mest populær i fjor var økonomi og ledelse. HiOA hadde 15,7 søkere per studieplass i 2014, i årsstudiet økonomi og ledelse.Årsaken til at disse tre høgskolene som er svært populære, skyldes nok hovedsaklinglokaliseringen. De fleste studenter ønsker å studere i eller nært en storby.

Categories: Studier Tags: