Tre populære studievalg

March 5th, 2015

Det finnes en mengde studier å velge mellom, derfor har vi her lagt vekt på tre populære studier.

Bachelor i skuespillerfag

Teaterhøgskolen i Oslo er et veldig attraktivt tilbud for skuespillerspirer. Fagområdet er svært populært, men det er enormt vanskelig å få studieplass. For å få studieplass ved teaterhøgskolen i Oslo, er man nødt til å klare seg gjennom hele tre opptaksprøver. Med andre ord, dette er ikke et studie for sjenerte amatører. Bachelorgraden i skuespillerfag skal utdanne studentene til å bli profesjonelle skuespillere, både på scenen og foran kameraet. Det er også mulighet for utveksling.

Psykologi, profesjonsstudiet

Dette er et integrert 6-årig profesjonsstudium som er svært populært, og som har vært populært lenge. Studiet passer perfekt for de som ønsker å hjelpe andre mennesker med å bedre deres livskvalitet. Etter endt studie kan man blant annet jobbe som psykolog innenfor behandlingsvirksomhet, konsulentarbeid og undervisning og forskning. Den mest populære høgskolen i Norge for dette fagområdet er NTNU.

Trafikklærerutdanningen

Har den seneste tiden blitt et tiltrekkende fagområde for mange studenter. Her får studentene utdannet seg til trafikklærere, og utdannelsen gir 120 studiepoeng og tar to år. Trafikklærerutdanningen er et heltidsstudium og kan tas ved HiOA og HiNT.