Home > Studietiden > Studere på heltid, deltid eller nett?

Studere på heltid, deltid eller nett?

February 6th, 2015

Det finnes en rekke studieretninger å velge mellom på høgskolen i Norge, men også ulike organiseringer. Nå kan man velge å studere på fulltid, eller man kan kombinere jobb med deltidsstudiet. Det er også mulig å studere på nett! Her skal vi gi en kort innføring, samt gi noen eksempler på hvilke høgskoler som tilbyr hva.

Heltid

Å studere på heltid betyr at du får mulighet til å fullføre studieretningen på kortest mulig tid. Hvis du for eksempel har valgt å studere heltid i bachelorgraden regnskap og revisjon, vil du kunne fullføre graden på tre år, dersom du står i alle fag. Det tar vanligvis tre år å fullføre en bachelorgrad hvis man studerer heltid. Det vanligste tilbudet er heltidsstudier, og dette finner du på de fleste høgskolene i Norge.

Deltid

Å studere deltid vil si at du forlenger studietiden. Dersom du velger å studere deltid i bachelorgraden sykepleie, får du et år ekstra å studere på. Dette skyldes at du har færre fag hvert semester. Deltidsstudier er et godt tilbud for de som jobber ved siden av studiene, eller for de som ønsker å bruke god tid på hvert emne. Eksempler på høgskoler som tilbyr deltidsstudier er blant annet Volda, Oslo og Akershus.

Nett

Høgskoler som tilbyr nettstudier tilbyr som oftest årsstudier, men det finnes også nettbaserte bachelorgrader og yrkesutdanninger. Nettstudier skiller seg ut fra deltid og heltidsstudier, i den grad at studenten ikke trenger personlig oppmøte i timene. Studenten velger heller å studere på egen hånd via nettet. De fleste nettstudier har likevel samlinger, som studenten bør – og i noen tilfeller må – møte opp på. Eksempler på høgskoler som tilbyr nettbaserte studier med samlinger, er Telemark og Hedmark.

Categories: Studietiden Tags: