Home > Studier > Samordna opptak

Samordna opptak

February 13th, 2015

Det er ikke et enkelt å vite hva man vil bli eller hva man vil studere. I dag finnes det uendelige studieretninger å velge mellom, og mange av dem har vi kanskje ikke hørt om. Istedenfor å gå inn på hver enkelt hjemmeside til hver enkelt høgskole for å finne ut av hvilke studier de tilbyr, kan søkerne gå inn på samordnaopptak.no. Her finner søkeren en oversikt over mer enn 1.300 studietilbud i Norge. På Samordna opptak sine nettsider kan du enten velge å søke deg gjennom alle studieretningene eller du kan gjøre spesifikke søk. Du kan velge å søke på fagområde, studier i utdanningsområde og spesifikke høgskoler. Du kan også skrive inn et søkeord på siden, dersom det er noe spesielt du ser etter.På hjemmesidene deres finner du også en oversikt over hvordan du søker, samt når søknadsfristene utløper. Dersom du skulle glemme å søke om studieplass i tide, kan du også gå inn på Restetorget. Her finner du alle studieplassene som fortsatt ikke er fylt opp, og kanskje det er nettopp den linjen du ville søke på som står ledig. Restetorget åpner ikke før søkerne som søkte innen fristen har fått svar.

Categories: Studier Tags: