Home > Studielån > Lånekassen

Lånekassen

February 28th, 2015

Selv om det finnes offentlige høgskoler i Norge, trenger studentene ofte penger til pensumbøker eller husleie. Det er ikke sikkert at studentene får tid eller mulighet til å jobbe ved siden av studiene, og derfor kan de velge å søke om et studielån. På laanekassen.no kan studentene sende inn en søknad om studielån. Dersom studentene ikke bor hjemme, kan de søke om det lånet som kalles borteboerstipend. Det betyr at søkeren får like mye i studielån som et vanlig studielån, den eneste forskjellen er nedbetalingen.En student som har fått innfridd borteboerstipend, trenger ikke å tilbakebetale hele lånet, da noe av det vil bli omgjort til stipend. Lånet vil kun bli omgjort til stipend dersom studenten har fullført og bestått fagene. De fagene studenten ikke fullfører eller består, vil ikke bli omgjort til stipend. Nedbetalingen av studielånet starter ikke før studenten er ferdig med å studere.

Categories: Studielån Tags: