Kurs og oppdragsstudier

March 5th, 2015

Enkelte høgskoler tilbyr også kurs og oppdragsstudier. Dette kan være semesterkurs eller kurs som går over få dager. For å forstå hva disse kursene går ut på, har vi lagt ved to forskjellige eksempler under.

Sosial aldring og eldrepolitikk

Høgskolen i Gjøvik tilbyr blant annet et kurs i «sosial aldring og eldrepolitikk». Kurset gir 15 studiepoeng, og varer ett semester. Dette kurset er spesielt beregnet for de som allerede har en bachelorgrad i helsefag, samt minimum ett års praksis. Her får kursdeltakerne en dypere forståelse av emner som eldre som ressurs, teorier om sosial aldring og aldring i et globalt perspektiv. Kurset passer perfekt for de som allerede jobber med eldre, eller de som ønsker å jobbe med eldre.

Fasilitatorkurs simulering

Høgskolen i Gjøvik har også et annet kurs i «fasilitatorkurs simulering». Kurset går over 3 dager og gir ingen studiepoeng. Dette kurset er spesielt tilpasset lærere som bruker simulering som en del av utdanningen. Her lærer kursdeltakerne om blant annet simulering, CRM, pasientsikkerhet og pedagogikk.

De fleste kursene er for videreutdanning, og er ment til å være et hjelpeverktøy for studentene som allerede har fullført en studieretning.