Home > Studier > Karakterer og studiepoeng

Karakterer og studiepoeng

March 5th, 2015

I den høyere utdanningen brukes ikke det samme karaktersystemet som på videregående. Her bruker de karakterene A – F, hvor A er toppkarakter og F er stryk. Årsaken til at høgskolene og universitetene følger den såkalte ECTS-standarden (European Credit Transfer System), er fordi dette er det internasjonale karaktersystemet. For å finne gjennomsnittskarakteren, kan du først finne poengene til hvert enkelt fag og legge dem sammen.Dersom du studerte et årstudium i kunst og fikk C i et fag med 20 studiepoeng, gjør du følgende: 4*20/60. Du ganger 4 med 20, siden karakteren C tilsvarer 4 og det var 20 studiepoeng for faget. Deretter deler du på 60, siden årsstudiet gir totalt 60 studiepoeng. Når du har regnet ut hvert enkelt fag og summert de, så finner du gjennomsnittskarakteren.Hvis gjennomsnittskarakteren er på 3,79 vil du være på et sted mellom karakterene C og D, men nærmere C da 3,79 er nærmere 4 enn 3. Hvert semester teller 30 studiepoeng, noe som tilsvarer et årstudium på 60 studiepoeng, og en bachelorgrad på 180 studiepoeng.

Categories: Studier Tags: