Høgskolenes opptakskrav

February 1st, 2022

For å få studieplass ved høgskolene i Norge, stilles det opptakskrav til søkerne. Disse opptakskravene varierer fra skole til skole, og ut fra hvilken linje man ønsker å søke på.

Generelle opptakskrav

For å kunne studere på høgskolenivå er søkerne nødt til enten å ha fullført tre år på videregående, fullført yrkesfag med påbygging eller så må søkeren kvalifisere til å få godkjent generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen.

23/5-regelen

23/5-regelen går ut på at søkeren må være over 23 år, eller fylle 23 år det året han eller hun søker. Søkeren må ha fullført og bestått de seks hovedfagene på videregående, dette er da matematikk, norsk, engelsk, historie, naturfag og samfunnsfag. I tillegg må søkeren ha minst fem års arbeidspraksis og/eller utdanning. Da kan søkeren poengregnes etter denne regelen.

Særskilte opptakskrav

I enkelte studier holder det ikke med generell studiekompetanse. Søkeren må også oppfylle særskilte opptakskrav som er satt for enkelte studier. Et eksempel på en slik utdanning er politihøgskolen. Her stilles det medisinske krav, fysiske tester, plettfri vandel, personlig egnethet og norskkrav, i tillegg til generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren være eldre enn tjue år, eller fylle tjue det året han eller hun søker. Det er også pålagt at søkeren har førerkort klasse B.