Home > Studier > Fagområder

Fagområder

March 1st, 2015

Det finnes altfor mange fagområder til å kunne nevne alle. Derfor har vi valgt å lage en grov inndeling over de mest populære og kjente fagområdene. Inndelingen har vi valgt å sette i alfabetisk rekkefølge.

Fagområder:

  • Administrasjon. Eksempler på studier:Økonomi, management, ledelse, statsvitenskap, eiendomsmegling, sosiologi og innovasjon.
  • Anatomi. Eksempler på studier:Sykepleie, radiograf, idrett, medisin og prehospitalt arbeid.
  • Bedriftsøkonomi. Eksempler på studier:Industriell økonomi, siviløkonom, petroleumslogistikk, logistikk Supply Chain Management og revisjon.
  • Bygg. Eksempler på studier:Datateknikk, ingeniør, landmåling, maskin og byggteknikk og arkitektur.
  • Media. Eksempler på studier:Digitale medier, informatikk, bibliotek- og informasjonsvitenskap, film, foto, journalistikk og webutvikling.
  • Natur og miljø. Eksempler på studier:Husdyrvitenskap, landbruksteknikk, friluftsliv, skogbruk, biologi, geografi, fornybar energi og kjemi.
  • Psykologi. Eksempler på studier:Barnevern, sosialt arbeid, pedagogikk, sosionom, psykologi og vernepleie.

Dette er som sagt bare en kort innføring i noen av fagområder som finnes, og eksempler på hvilke utdanninger man kan ta innen hvert fagområde. De fleste fagområdene har studier i forskjellige nivåer. Det betyr at du kan ta både master, bachelor og årsstudium i mange av utdanningene.

Categories: Studier Tags: