Archive

Author Archive

Utdanning – hvor?

February 17th, 2015 Comments off

Det finnes en rekke høgskoler i hele landet, og alle tilbyr ulike utdannelser. Her kommer en kort oversikt over tre av Norges mest populære studiesteder.

Norges Handelshøgskole

Norges Handelshøgskole i Bergen tilbyr siviløkonomutdanningen, for de som ønsker å bli siviløkonomer. I 2014 hadde NHH 2.018 søkere, og havnet derfor fort på listen over Norges mest attraktive høgskoler. Snittet for å komme inn på den 5-årige masterutdanningen ligger på 56,2 for ordinær og på 53,0 hvis man søker med førstegangs vitnemål. Med andre ord; snittet er skyhøyt! Det er også mulig å avslutte studiet økonomi og administrasjon (siviløkonom) etter tre år. Da får studenten en bachelorgrad.

Politihøgskolen i Oslo

I fjor hadde politihøgskolen i Oslo et søkertall på 1.596 søkere. Hvorfor politihøgskolen i Oslo er mer ettertraktet enn politihøgskolen i Bodø, Kongsvinger og Stavern, kan skyldes lokaliseringen. I tillegg er Oslo en av de byene i landet med mest kriminalitet, noe som sikkert gjør det ekstra spennende for en politistudent å bo der.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus har flere studietilbud, men den studieretningen som var mest populær i fjor var økonomi og ledelse. HiOA hadde 15,7 søkere per studieplass i 2014, i årsstudiet økonomi og ledelse.

Årsaken til at disse tre høgskolene som er svært populære, skyldes nok hovedsaklinglokaliseringen. De fleste studenter ønsker å studere i eller nært en storby.

Categories: Studier Tags:

Samordna opptak

February 13th, 2015 Comments off

Det er ikke et enkelt å vite hva man vil bli eller hva man vil studere. I dag finnes det uendelige studieretninger å velge mellom, og mange av dem har vi kanskje ikke hørt om. Istedenfor å gå inn på hver enkelt hjemmeside til hver enkelt høgskole for å finne ut av hvilke studier de tilbyr, kan søkerne gå inn på samordnaopptak.no. Her finner søkeren en oversikt over mer enn 1.300 studietilbud i Norge.

På Samordna opptak sine nettsider kan du enten velge å søke deg gjennom alle studieretningene eller du kan gjøre spesifikke søk. Du kan velge å søke på fagområde, studier i utdanningsområde og spesifikke høgskoler. Du kan også skrive inn et søkeord på siden, dersom det er noe spesielt du ser etter.

På hjemmesidene deres finner du også en oversikt over hvordan du søker, samt når søknadsfristene utløper. Dersom du skulle glemme å søke om studieplass i tide, kan du også gå inn på Restetorget. Her finner du alle studieplassene som fortsatt ikke er fylt opp, og kanskje det er nettopp den linjen du ville søke på som står ledig. Restetorget åpner ikke før søkerne som søkte innen fristen har fått svar.

Categories: Studier Tags:

Studere på heltid, deltid eller nett?

February 6th, 2015 Comments off

Det finnes en rekke studieretninger å velge mellom på høgskolen i Norge, men også ulike organiseringer. Nå kan man velge å studere på fulltid, eller man kan kombinere jobb med deltidsstudiet. Det er også mulig å studere på nett! Her skal vi gi en kort innføring, samt gi noen eksempler på hvilke høgskoler som tilbyr hva.

Heltid

Å studere på heltid betyr at du får mulighet til å fullføre studieretningen på kortest mulig tid. Hvis du for eksempel har valgt å studere heltid i bachelorgraden regnskap og revisjon, vil du kunne fullføre graden på tre år, dersom du står i alle fag. Det tar vanligvis tre år å fullføre en bachelorgrad hvis man studerer heltid. Det vanligste tilbudet er heltidsstudier, og dette finner du på de fleste høgskolene i Norge.

Deltid

Å studere deltid vil si at du forlenger studietiden. Dersom du velger å studere deltid i bachelorgraden sykepleie, får du et år ekstra å studere på. Dette skyldes at du har færre fag hvert semester. Deltidsstudier er et godt tilbud for de som jobber ved siden av studiene, eller for de som ønsker å bruke god tid på hvert emne. Eksempler på høgskoler som tilbyr deltidsstudier er blant annet Volda, Oslo og Akershus.

Nett

Høgskoler som tilbyr nettstudier tilbyr som oftest årsstudier, men det finnes også nettbaserte bachelorgrader og yrkesutdanninger. Nettstudier skiller seg ut fra deltid og heltidsstudier, i den grad at studenten ikke trenger personlig oppmøte i timene. Studenten velger heller å studere på egen hånd via nettet. De fleste nettstudier har likevel samlinger, som studenten bør – og i noen tilfeller må – møte opp på. Eksempler på høgskoler som tilbyr nettbaserte studier med samlinger, er Telemark og Hedmark.

Categories: Studietiden Tags: