Høgskoler i Norge

March 5th, 2015

I Norge har vi over tjue forskjellige høgskoler, og det er derfor en rekke studieretninger å velge mellom. Det er ikke alltid like lett å vite hva man vil studere eller hva man vil bli. Her skal vi sammenligne studietilbudene på to av høgskolene i Norge, for å vise mangfoldet og bredden av ulike studietilbud.

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen består av fire campuser som tilbyr helt forskjellige studieretninger. Campusene har blant annet studier innen fagområdene økonomi og ledelse, skole og barnehage, økologi og landbruk og helse og idrett. Alle campusene har varierte studieretninger, og de tilbyr blant studier innen musikk, regnskap og revisjon, eiendomsmegling, service ledelse og markedsføring, organisasjon og ledelse, sykepleie, tannpleie, fagutdannelse, skogbruk, naturoppsyn, landbruksteknikk, samt mange andre studieretninger. Campusene tilbyr heltid- og deltidstudier, samt enkelt emner som er nettstudier og samlingsbaserte. Det finnes også forskjellige nivåer av studieretningene, som doktorgrad, mastergrad, bachelorgrad, årsstudium, etter og videreutdanning, profesjonsutdanning og mindre enhet. Nivåene man kan søke på varierer fra campus til campus.

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen har blant annet studier innen fagområdene idrett, pedagogikk, film, TV og kultur, internasjonale studier, reiseliv og juss. På lik linje med høgskolen i Hedmark og resten av høgskolene i Norge, har høgskolen i Lillehammer forskjellige studienivåer å velge mellom.
De fleste høgskolene i Norge tilbyr også utveksling i utlandet, samt praksis i studietiden. Praksistiden varierer ut fra hvilken linje og skole man går på. Destinasjonene studentene kan velge mellom på utveksling varierer fra skole til skole, ut fra hvilke samarbeidsavtaler skolene har.